• ldai3

Hytaý üpjün edijisi Erkekler üçin ýokary hilli arassa elde öndürilen quakard Paisli Nekti

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Gelip çykan ýeri:Zhejiang, Hytaý
Marka ady:fanlang
Model belgisi:FLCOTTON004
Logotip:Cusotmized
Nusga:Klassiki
Reňk:7 reňk
Material:Ploýster

Ölçegi:148 * 8 sm
Aýratynlyk:100% elde ýasalan
Jyns:Erkekler Erkek
Özara baglanyşyk:Iki gezek çotgaly interlining
Ulanylyşy:Bezeg boýunlary
Gaplamak:1pc / polibag (ýa-da Sowgat gutusy)

Gaplamak we eltip bermek

100 bölek bir içki gutuda
3 sany içki guty, bir suw geçirmeýän halta bilen bir kartonda
Kartonyň ululygy 81 * 38 * 48 CM
Port: ŞANGHAI
Gurşun wagty:

Mukdary (bölekler)

1 - 10

> 10

Est.Wagt (günler)

15

Gepleşik geçirmek

Önümiň görkezilmegi

Önüm aýratynlyklary

Hytaý üpjün edijisi Erkekler üçin ýokary hilli arassa elde öndürilen quakard Paisli Nekti

Kompozisiýa

100% arassa ýüpek / poliester / pagta / ýüň / zygyr matalar müşderiniň talaplaryna laýyklykda bolup biler

Şekil

Semiarym çüýşe / çüýşe ýa-da göni

Ölçegi

(4 - 9) CM ini, (110 - 165) CM uzynlygy - Müşderileriň aýratyn haýyşyna görä.

Gaplamak

1pcs / poly sumka, gif gutusy bar

Eltip bermegiň wagty

Köpçülik üçin 15-25 günlük nusga üçin 3-7 gün

MOQ

50 HK.

Tölegiň şerti

T / T, Western Union, Paypal, Alibaba söwda kepilligi

Galstuk nagyşlary hakda

Geýimlerde köplenç erkekleriň tagamyny görkezýän galstuklar, eşigiňiz bilen gitmek üçin dogry galstuk saýlap, estetikany moda we stil taýdan görkezmegiň gowy usulydyr.
Kostýum nukdaýnazaryndan galstuk diňe aksessuar, ýöne dogry gabat gelmese agzybirlik we utgaşyklyk duýgusyny döredip biler.Galstugyň reňki, stili we baglanyşyklary erkekleriň seresap bolmaly zatlarydyr.Köp erkekler gaty reňkli galstuk saýlamak meselesinde şübhelenýärler, ýöne gülli galstuk erkek adamyň tagamyny we ynamyny has gowy görkezýär.Size laýyk birini tapmak üçin aşakdaky teksti okaň.
[Düzgünsiz gül].
Sözüň görkezişi ýaly, gül galstugy dürli ululykdaky we şekilli ownuk gülli ýönekeý mata.Bu nagşy dürli ululyklara we nagyşlara bölmek mümkin, ýaňy-ýakynda reňkleriň ajaýyp görünýän we dürli reňkler we nagyşlar başga bir duýgy döredýän tertipsiz geometrik nagyşlar hem bar.
[Goňur çyzyklar].
Esasan galam zolagy bilen birmeňzeş, ýöne galamyň inçe çyzyklarynyň garga ýa-da hek ýaly çyzyklar bilen çalşylmagynyň tapawudy bilen.Bu setir üýtgemelerinden has peýdaly peýdalanmagyň gyzykly usuly we ajaýyp gatnaşyklarda iň görnüklidir.Soňky ýyllarda dürli tebigy aýratynlyklary bolan ýüpek zolaklaryň ulanylmagy asyl ýönekeý reňkli galstugyň ösmegine sebäp boldy, tekiz we galyň we inçe çyzykly ýakalaryň ýaş we gujurly adam üçin has amatly we asuda we çylşyrymly orta ýaşly adam.
[Adaty gül]
Düzgünsiz nagyşdan tapawutlylykda, adaty nagyş "adaty nagyş" galstugy diýlip atlandyrylýan monohrom matada çap edildi.Bu gatnaşyklar belli bir wagt meşhur bolup, yzygiderliligi we çynlakaýlygy sebäpli çylşyrymly erkekleriň arasynda halaýardy.Moda nukdaýnazaryndan käwagt adaty nagyşly galstuk, tertipsiz nagyşly kostýum ýa-da penjek bilen üýtgeşik täsir edip biler.


  • Öňki:
  • Indiki: